Vua Đóng Cọc

Tên Khác: King of Piling

Tình trang: Đang cập nhật

Đang dịch: Chap 47 Tiếng Việt

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thống kê:005506
‘Giờ tao nhất định sẽ cho mày gãy cả lưng.’ Han Seo Ah một học sinh bình thường tại trung học Ha Sa. Đặc biệt, tại ở ngôi trường này có cách phân thứ bậc của từng học sinh vô cùng kì lạ. Chẳng phải là game, cũng không hề đôi co đánh nhau xem ai mạnh hơn mà là bằng trò ‘đóng cọc’ !
Danh sách chương
1 tháng trước
1 tháng trước
2 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
1 tháng trước
2 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
2 tháng trước
1 tháng trước
2 tháng trước
1 tháng trước
2 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
2 tháng trước
1 tháng trước
2 tháng trước
9 tháng trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước

học trực tuyến
Bình Luận