Chuyển Sinh Thành Lợn Ở Thế Giới Khác

Tên Khác: Heat the Pig Liver, Buta no Liver wa Kanetsu Shiro

Tình trang: Đang cập nhật

Đang dịch: Chap 23 Tiếng Việt

Tác giả: Minami - Takuma Sakai

Thống kê:003293
Một thanh niên chết vì ăn gan lợn sống và chuyển sinh thành lợn ở thế giới khác
Danh sách chương
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
5 tháng trước
6 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
10 tháng trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước

học trực tuyến
Bình Luận